بنگولوژی!

آشنایی با کاراکترهای بازی بنگ! یا غرب وحشی! (بدون هیچ‌رقم ترتیب یا اولویت!)

پدرو رامیرز

Pedro Ramirez

Pedro

* الهام‌گرفته از: “توکو رامیرز” (زشت)، کاراکتر مشهور فیلم “خوب، بد، زشت“، ساخته‌ی عالی‌جناب “سرجیو لئونه“، با بازی جناب “ایلای والاک”…

* ذاتِ کاراکتر: خُنثی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: تو مرحله‌ی اوّلِ نوبتِ‌ش، هم می‌تونه کارت اوّلِ‌شو از روی ستون کارت‌ها وَرداره، هم می‌تونه از روی دسته‌ی کارت‌های سوخته وَرداره! ولی کارت دوّمِ‌شو باید -مثل آدم- از ستون کارت‌ها بکِشه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: فقط تو نوبتِ خودش و فقط موقعِ کشیدنِ اوّلین کارتِ‌ش!

* کارت‌هایی که با وجود “پدرو رامیرز” راحت‌تر می‌شه باهاشون کنار اومد و به‌دردبُخورتر می‌شن: “هُلُفدونی” و کارت‌های سوخته!

* کارت‌هایی که با جُربزه‌ی “پدرو رامیرز” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “دینامیت”!

* نقش‌هایی که بیش‌تر راه‌دستِ “پدرو رامیرز” هستن: “یاغی” و “معاون کلانتر”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل بتونن خوب از پسِ “پدرو رامیرز” بَر بیان: “لاکی دوک” (“دوک خوش‌شانس”) -که شانس بهتری برای خلاصی از “هُلُفدونی” داره!- و “جِسی جونز”…

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: معقول بَدَک نیست! شما همیشه می‌تونین یه کارتی وَردارین که می‌دونین چی هست و چی نیست… و این موهبت، توی همچین نبردهایی می‌تونه خیلی به کارِتون بیاد!

لاکی دوک یا دوک خوش‌شانس

Lucky Duke

Lucky Duck

* الهام‌گرفته از: “لاکی لوک” یا “لوک خوش‌شانس”، کاراکتر مشهوری که “موریس”، کارتونیستِ بلژیکی خلقِ‌ش کرد و می‌تونست سریع‌تر از سایه‌ی خودش هفت‌تیر بکِشه!

* ذاتِ کاراکتر: دفاعی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: هروقت لازم بود که “بکِشه”، 2تا کارت می‌کِشه و هرکدوم‌و که خواست، انتخاب می‌کنه! بعدشَ‌م هر2تا کارت‌و می‌سوزونه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: هروقت مجبور باشه “بکِشه”! مثلاً وقتی که یه “بُشکه” تو بازی داره و یکی می‌خواد یه “BANG!” نثارِش کنه! یا واسه خلاصی از “دینامیت” یا “هُلُفدونی”!

* کارت‌هایی که با وجود “لاکی دوک” به‌دردبُخورتر می‌شن: “بُشکه” و “دینامیت”!

* کارت‌هایی که با وجود “لاکی دوک” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “دینامیت” و “هُلُفدونی”!

* نقش‌هایی که بیش‌تر راه‌دستِ “لاکی دوک” هستن: “یاغی” و “کلانتر” (البته تا حدودی)!

* کاراکترهایی که یَحتَمل “لاکی دوک” بتونه خوب از پسِ‌شون بَر بیاد: “پدرو رامیرز” -چون‌که شانس بهتری برای خلاصی از “هُلُفدونی” داره!- و “اِسلَب قاتل” -البته به‌شرطی‌که یه “بُشکه” هم تو بازی داشته باشه…

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: واقعاً بستگی داره به این‌که بتونین یه “بُشکه” واسه خودتون گیر بیارین یا یه “دینامیت” تو بازی داشته باشین!

اِسلَب قاتل

Slab the Killer

slab the killer

* الهام‌گرفته از: “Angel Eyes” یا “اِنجل آیز” (“بَد”)، کاراکتر مشهور فیلم “خوب، بد، زشت”، با بازی جناب “لی وان‌کلیف”…

* ذاتِ کاراکتر: تهاجُمی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: برای بی‌اثر کردنِ “BANG!”ی که ایشون بازی می‌کنه، به 2تا “زِپلشک!” نیازِه! عملیات “بُشکه” -اگه موفقیت‌آمیز باشه- فقط یه «زِپلشک!» محسوب می‌شه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: فقط موقعی که -تو نوبتِ خودش- یه “BANG!” بازی کنه!

* کارت‌هایی که با وجود “اِسلَب قاتل” به‌دردبُخورتر می‌شن: “BANG!”، “وُلکانیک”، “تفنگ‌ها”، “کَت بالو” و “تهدید” -که باهاشون می‌شه امکانات دفاعیِ حریف‌ها رو از بین بُرد!…

* کارت‌هایی که با وجود “اِسلَب قاتل” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “زِپلشک!”

* نقش‌هایی که بیش‌تر راه‌دستِ “اِسلَب قاتل” هستن: “معاون کلانتر” و “یاغی”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل بتونن خوب از پسِ “اِسلَب قاتل” بَر بیان: “ژوقدونه”، “کالامیتی جَنِت”، “لاکی دوک” -به‌شرطی‌که یه “بُشکه” هم داشته باشه- و “پُل ریگرِت”…

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: خوبه! اگه “BANG!” تو دست‌وبال‌تون باشه، خوب می‌تونین دخلِ رُقبا رو بیارین!

ژوقدونه

Jourdonnais

Jourdonnais

* الهام‌گرفته از: کاپیتان “ژوقدونه”، کاراکتر فرانسوی فیلم “آسمان بزرگ“، ساخته‌ی جناب “هوارد هاوکس“، با بازی “استیون گِرای”…

* ذاتِ کاراکتر: دفاعی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: همیشه‌ی خدا انگار که یه “بُشکه” تو بازی داره؛ می‌تونه هروقت که هدف یه “BANG!” قرار گرفت، بکِشه! و اگه “¶” آورد، جونِ سالم درمی‌بَره! اگه یه “بُشکه”ی واقعی هم تو بازی داشته باشه، می‌تونه از جفت شانس‌هاش برای “کِشیدن” و جونِ سالم به در بُردن استفاده کنه؛ تازه اگه نشد، بعدش بازهم می‌تونه از یه کارت “زِپلشک!” استفاده کنه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: هروقت که یکی، یه “BANG!” نثارِش کنه!

* کارت‌هایی که با وجود “ژوقدونه” به‌دردبُخورتر می‌شن: “بُشکه” و “زِپلشک!”

* کارت‌هایی که با وجود “ژوقدونه” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “BANG!”

* نقشی که خوراکِ “ژوقدونه”ست: “کلانتر”!

* نقشی که بیش‌تر راه‌دستِ “ژوقدونه”ست: “خائن”!

* کاراکتری که یَحتَمل بتونه خوب از پسِ “ژوقدونه” بَر بیاد: “کیت کارلسون”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل “ژوقدونه” بتونه خوب از پسِ‌شون بَر بیاد: “اِسلَب قاتل” -چون اگه هدفِ “اِسلَب” قرار بگیره و یه “بُشکه” هم تو بازی داشته باشه، می‌تونه با کمک “بُشکه”ش و “بُشکه”ی همیشگی‌ش، جونِ سالم در ببَره!- و “ویلی کوچیکه”! البته جون به در بُردن از “عمو اِسلَب” و “ویلی کوچیکه” واقعاً به این راحتی‌ها نیست!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: حرف نداره! با توجه به این‌که وقتی بازی دونفره می‌شه، “آب‌شنگولی” (“نوشیدنی”) از سکّه می‌افته، “بُشکه”ی همیشگی “ژوقدونه” خیلی حرف‌ها واسه گفتن خواهد داشت!

سوزی لافایِت

Suzy Lafayette

suzy lafayette

* الهام‌گرفته از: نامشخّص!

* ذاتِ کاراکتر: تهاجُمی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: به‌محضِ این‌که دستِ‌ش از کارت خالی بشه، 1 کارت از ستونِ کارت‌ها می‌کِشه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: هروقت که دستِ‌ش خالی شده باشه و عشقِ‌ش بکِشه یه‌بار دیگه‌م شانسِ‌شو امتحان کنه!

* کارت‌هایی که با وجود “سوزی لافایِت” به‌دردبُخورتر می‌شن: “وُلکانیک”، “کَت بالو”، “تهدید!” و تا حدّی می‌شه گفت اکثرِ کارت‌ها بجُز “زِپلشک!” و کارت‌های دور-آبی‌‌ای که بیش‌تر از یه‌دونه ازشون تو بازی هست!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “سوزی لافایِت” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “کَت بالو”، “تهدید!” و بیش‌ترِ اوقات “BANG!” و “مُسلسل”!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “سوزی لافایِت” بهتر جواب می‌دن: “هُلُفدونی”!

* نقش‌هایی که خوراکِ “سوزی لافایِت”اَن: “یاغی” و “معاون کلانتر”!

* نقشی که خوب راه‌دستِ “سوزی لافایِت”ئه: “خائن”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل “سوزی خانوم” بتونه خوب از پسِ‌شون بَر بیاد: “اِل گرینگو” و “جِسی جونز”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: عالی! “سوزی خانوم”، با توجه به قابلیتِ‌ش، شانس خوبی برای به‌دست آوردنِ کارت‌های به‌دردبُخوری مثل “زِپلشک!” یا مثلاً “کَت بالو” داره!

اِل گرینگو

El Gringo

El Gringo

* الهام‌گرفته از: کاراکتر “راس لوگان”، “غریبه”ی -یا به‌قول مکزیکی‌ها، “گرینگو”ی- انتقام‌جوی فیلم “مرثیه برای یک گرینگو”، با بازی “لَنگ جِفریز“…

* ذاتِ کاراکتر: دفاعی!

* جون: 3تا!

* جَنَم و جُربُزه: هروقت که یکی از بازیکن‌ها، «جون»ی اَزش بگیره، از دستِ همون بازیکن، کارت می‌کِشه -به‌صورتِ تصادفی و به‌اِزای هر جون، 1 کارت! اگه اون بازیکن، کارتی نداشته باشه، با عرض شرمندگی، سَرِ “اِل گرینگو” بی‌کلاه می‌مونه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: هروقت که یکی، یه “BANG!” نثارِش کنه!

* کارت‌هایی که با وجود “اِل گرینگو” به‌دردبُخورتر می‌شن: “زِپلشک!” و “نوشیدنی”

* کارت‌هایی که تو نبرد با “اِل گرینگو” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: همه‌ی کارت‌های تهاجُمی و “وُلکانیک”!

* کارتی که تو نبرد با “اِل گرینگو” خوب به‌کار می‌آد: “دینامیت”!

* نقش‌هایی که بیش‌تر راه‌دستِ “اِل گرینگو”اَن: “کلانتر” و “خائن”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل بتونن خوب از پسِ “اِل گرینگو” بَر بیان: “جِسی جونز” و “سوزی لافایِت”!

* کاراکتری که یَحتَمل “اِل گرینگو” بتونه خوب از پسِ‌ش بَر بیاد: “ویلی کوچیکه”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: خوبه! بستگی داره چقدر “جون” براتون باقی مونده باشه!

ویلی کوچیکه

Willy the Kid

willy the kid

* الهام‌گرفته از: کاراکتر “بیلی کوچیکه”، یاغی مشهور و جَوون آمریکایی که توی جنگ “لینکُلن کانتی” هم حضور داشت…

* ذاتِ کاراکتر: تهاجُمی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: تو نوبتِ‌ش می‌تونه هر چقدر که عشقِ‌ش کشید، «BANG!» بازی کنه! “بچّه”ست دیگه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: فقط تو نوبتِ خودش!

* کارت‌هایی که با وجود “ویلی” به‌دردبُخورتر می‌شن: “BANG!”، همه‌ی اسلحه‌ها و کارت “وُسعت دید”!

* کارت‌هایی که با وجود “ویلی” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “دوئل” و “وُلکانیک”!

* نقش‌هایی که خوراکِ “ویلی”اَن: “معاون کلانتر” و “یاغی”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل بتونن خوب از پسِ “ویلی” بَر بیان: “اِل گرینگو”، “ژوقدونه”، “جِسی جونز”، “کالامیتی جَنِت”، “بارت کَسیدی”، “پُل ریگرِت” و “دوک خوش‌شانس” (با “بُشکه”ش)!

* کاراکترهایی که یَحتَمل “ویلی” بتونه خوب از پسِ‌شون بَر بیاد: بقیه‌ی کاراکترهای تهاجُمی، مثل “اِسلَب قاتل” و کاراکترهایی که جُربزه‌ی دفاع کردن ندارن، مثل “سَم لاشخور”!

کالامیتی جَنِت

Calamity Janet

Calamity Janet

* الهام‌گرفته از: “کالامیتی جِین” یا “جِینِ فاجعه!”، پیشاهنگ مشهور آمریکایی که شهرتِ‌ش بیش‌تر از هر چیز، به‌خاطر جنگ‌های طولانی‌ش با سرخ‌پوست‌ها و آشنایی‌ش با “بیل هیکاک وحشی” و البته پوشیدنِ لباس مردونه بود…

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: می‌تونه کارت «BANG!»و به‌جای کارت «زِپلشک!» به‌کار ببره و برعکس! البته اگه تو نوبتِ‌ش از یه «زِپلشک!» به‌عنوان یه «BANG!» استفاده کنه، دیگه تو اون نوبت نمی‌تونه یه «BANG!» واقعی بازی کنه (مگه این‌که یه ششلولِ «وُلکانیک» تو بازی داشته باشه)!

* کِی به‌کار می‌آد؟: هروقت که نوبتِ‌ش باشه و بخواد به یکی حمله کنه یا هروقت که نوبتِ‌ش نباشه و یکی دیگه بخواد دخلِ‌شو بیاره! و البته توی دوئل‌ها!

* کارت‌هایی که با وجود “کالامیتی جَنِت” به‌دردبُخورتر می‌شن: “زِپلشک!”، “BANG!”، “وُلکانیک” و “دوئل”!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “جَنِت خانوم” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “BANG!”، “دوئل”، “سرخ‌پوست‌ها”، “وُلکانیک” و “مُسَلسل”!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “جَنِت خانوم” بیش‌تر به‌کار می‌آن: “کَت بالو” و “تهدید!”

* نقشی که خوراکِ “جَنِت خانوم”ئه: “کلانتر”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل بتونن خوب از پسِ “کالامیتی جَنِت” بَر بیان: “اِل گرینگو” و “جِسی جونز”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل “کالامیتی جَنِت” بتونه خوب از پسِ‌شون بَر بیاد: “ویلی کوچیکه” و “اِسلَب قاتل”!

* فاصله‌ش با “کلانتر”، به‌عنوان یه “یاغی”: از اون‌جا که می‌تونه از شلّیک‌های بیش‌تری (نسبت‌به بقیه)، جونِ سالم در ببره، می‌تونه به “کلانتر” بچسبه و از عواقبِ‌ش نترسه!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: حرف نداره! با توجه به این‌که وقتی بازی دونفره می‌شه، “آب‌شنگولی” (“نوشیدنی”) از سکّه می‌افته، تواناییِ “جَنِت خانوم” برای زنده موندن و حمله کردنِ هم‌زمان، خیلی خیلی به‌کار می‌آد!

جِسی جونز

Jesse Jones

Jesse Jones

* الهام‌گرفته از: کاراکتر حقیقی “جِسی جیمز”، یاغی مشهورِ آمریکایی و سردسته‌ی گروه “جیمز-یانگر”، سارق بانک، آدم‌کُش و سارق قطار (خدابیامُرز، از هر انگشتِ‌ش، یه هنر می‌ریخت!)…

* ذاتِ کاراکتر: خُنثی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: تو مرحله‌ی اوّلِ نوبتِ‌ش، هم می‌تونه اوّلین کارتِ‌شو از ستونِ کارت‌ها بکِشه، هم می‌تونه دل‌بخواهی از دستِ یکی از بازیکن‌ها بکِشه! بعدش، کارت دوّمی‌شو -مثل آدم- از ستونِ کارت‌ها می‌کِشه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: تو مرحله‌ی اوّلِ نوبتِ‌ش، موقعِ کارت کشیدن!

* کارت‌هایی که با وجود “جِسی جونز” به‌دردبُخورتر می‌شن: “تهدید!”، “کَت بالو” و کارت‌های تهاجُمی!

* کارتی که تو نبرد با “جِسی جونز” خوب به‌کار می‌آد: “هُلُفدونی”!

* نقش‌هایی که برای “جِسی جونز” مناسب‌اَن: همه‌ی نقش‌ها!

* کاراکترهایی که یَحتَمل “جِسی” بتونه خوب از پسِ‌شون بَر بیاد: “پدرو رامیرز”، “کالامیتی جَنِت”، “اِل گرینگو”، “بارت کَسیدی”، “بلَک جک”، “کیت کارلسون” و “سید کِچِم”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: عالی! می‌تونه کارت‌های دفاعی و تهاجُمی رو از چنگِ رقیب در بیاره! البته رقیبَ‌م می‌تونه زرنگی کنه و یه “آب‌شنگولی” (“نوشیدنی”) -که تو نبردهای دونفره، مُفت نمی‌ارزه!- به‌ش قالب کنه!

بلَک جک

Black Jack

black jack

* الهام‌گرفته از: (یَحتَمل) کاراکتر حقیقی “تام کِچِم”، معروف‌به “بلَک جک”، گاوچرون آمریکایی و عضو گروه گنگستری “The Hole in the Wall” که در سال 1901، به‌جُرمِ اقدام به سرقت از قطار، اعدام شد…

* ذاتِ کاراکتر: خُنثی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: تو مرحله‌ی اوّلِ نوبتِ‌ش، باید کارت دوّمی رو که می‌کِشه، به دیگران نشون بِده! اگه کارته، کارت “دل” یا “خشت” بود، می‌تونه یه کارت دیگه هم بکِشه و دیگه هم لازم نیست به کسی نشونِ‌ش بِده!

* کِی به‌کار می‌آد؟: تو مرحله‌ی اوّلِ نوبتِ‌ش، موقعِ کارت کشیدن!

* کارت‌هایی که با وجود “بلَک جک” به‌دردبُخورتر می‌شن: “دوئل” و “وُلکانیک”!

* کارتی که تو نبرد با “بلَک جک” خوب به‌کار می‌آد: “هُلُفدونی”!

* نقش‌هایی که برای “بلَک جک” مناسب‌اَن: همه‌ی نقش‌ها!

* کاراکتری که یَحتَمل بتونه خوب از پسِ “بلَک جک” بَر بیاد: “جِسی جونز”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: معقول بَدَک نیست، به‌شرطی‌که چندتا جون براتون باقی مونده باشه! معمولاً باعث می‌شه شما کارت‌های بیش‌تری گیرِتون بیاد ولی بدبختی اینه که رقیبَ‌م نصفِ این کارت‌ها رو می‌بینه!

سید کِچِم

Sid Ketchum

Sid ketchum

* الهام‌گرفته از: (بازهم یَحتَمل) جناب “تام کِچِم”!! استاد، از خوبای “الهام‌بخشی” در غرب و یه اُلگوی صالح برای همه‌ی ششلول‌بندها بوده و هستن!!

* ذاتِ کاراکتر: دفاعی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: می‌تونه هروقت اراده کرد، 2 تا کارت از دستِ‌ش بسوزونه و به‌جاش، 1 “جون” بگیره! اگه می‌خواست و امکانِ‌شَم داشت، می‌تونه این کارو هر دفعه، بیش‌تر از یک‌بار انجام بِده!

* کِی به‌کار می‌آد؟: هروقت که نوبتِ‌ش باشه و -لااَقل- 2 تا کارتَ‌م تو دستِ‌ش باشه! البته این بابا می‌تونه از این قابلیتِ‌ش، خارج از نوبتَ‌م استفاده کنه!

* کارت‌هایی که با تکیه به “سید کِچِم” به‌دردبُخورتر می‌شن: همه‌ی کارت‌ها بجُز “آب شنگولی” (“نوشیدنی”) و به‌خصوص “دلیجان” و “وِلز فارگو”!

* کارت‌هایی که با وجود “سید کِچِم” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “آب‌شنگولی” (البته نه تو نبردهای دونفره) و “وُلکانیک”!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “سید” بیش‌تر به‌کار می‌آن: “تهدید!”، “کَت بالو” و “هُلُفدونی”!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “سید” کم‌تر به‌کار می‌آن: “دوئل” و “فروشگاه”!

* نقش‌هایی که راه‌دستِ “سید”ئه: “کلانتر” و “خائن”!

* کاراکتری که یَحتَمل بتونه خوب از پسِ “سید” بَر بیاد: “جِسی جونز”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: اِی… خُب خوبی‌ش اینه که می‌تونه جون بگیره درحالی‌که رقیب یحتمل نمی‌تونه (چون “آب‌شنگولی” دیگه تبدیل شده به “آب‌زیپو”)!! ولی از اون‌جایی که تنها هدفِ رقیبه، سوزوندنِ 2 تا کارت، همچین بی‌خطرَم نیست!

سَم لاشخور

Vulture Sam

vulure sam

* الهام‌گرفته از: نامشخّص!

* ذاتِ کاراکتر: خُنثی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: هر بازیکنی که ناکار بشه، ایشون همه‌ی کارت‌های دست و همه‌ی کارت‌های “تو بازیِ” اون خدابیامُرزو برمی‌داره و به “دست” خودش اضافه می‌کنه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: هروقت که یکی ریقِ رحمت‌و سر بکِشه؛ البته به‌شرطی‌که خدابیامُرز، کارت مارت تو دست‌وبالِ‌ش داشته باشه!

* کارت‌هایی که با وجود “سَم لاشخور” به‌دردبُخورتر می‌شن: “دینامیت” و همه‌ی کارت‌های تهاجُمی!

* نقش‌هایی که خوراکِ “سَم لاشخور”اَن: “کلانتر” و “خائن”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل بتونن خوب از پسِ “لاشخور” بَر بیان: کاراکترهای تهاجُمی که مستقیم بزنن دخلِ‌شو بیارن؛ مثل “عمو اِسلَب” و “ویلی کوچیکه”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: هر کاری بخواد بکُنه، باید تا قبل از دونفره شدن بکُنه! بعدش دیگه بودن و نبودنِ‌ش خیلی توفیری نداره!

بارت کَسیدی

Bart Cassidy

Bart cassidy

* الهام‌گرفته از: کاراکتر حقیقی “بوچ کَسیدی”، گنگستر مشهور آمریکایی، سردسته‌ی گروه “The Wild Bunch” و زوج مشهورِ جناب “ساندنس کید”!

* ذاتِ کاراکتر: دفاعی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: هروقت که یه جون از دست می‌ده، بلافاصله یه کارت از ستون کارت‌ها می‌کِشه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: هروقت که گلوله بخوره!

* کارت‌هایی که با وجود “بارت کَسیدی” به‌دردبُخورتر می‌شن: “آب‌شنگولی”، “کافه”، “زِپلشک!”، “دوئل”، “دینامیت” و “وُلکانیک” (یه‌جورهایی)!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “بارت کَسیدی” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “وُلکانیک”، “دینامیت” و همه‌ی کارت‌های تهاجُمی!

* نقش‌هایی که خوراکِ “بارت کَسیدی”اَن: “کلانتر” و “خائن”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: بَدَک نیست! یحتمل کارت‌های اضافه‌ای که می‌کِشه، بتونه موقعیت‌های خوبی براش فراهم کنه؛ البته برای این‌که بتونه کارت اضافه بکِشه، باید قبلِ‌ش گلوله بخوره و “جون” از دست بده!

پُل ریگرِت

Paul Regret

Paul Reret

* الهام‌گرفته از: کاراکتر “پُل ریگرِت”، قمارباز فیلم مشهور “کُمانچِروها”، با بازی جناب “استوارت ویت‌مَن”…

* ذاتِ کاراکتر: دفاعی!

* جون: 3تا!

* جَنَم و جُربُزه: همیشه‌ی خدا انگار که یه “اسب وحشی” تو بازی داره؛ همه‌ی بازیکن‌ها، ایشون‌و 1 فرسخ دورتر از فاصله‌ی واقعی‌شون می‌بینن! اگه یه “اسب وحشی” واقعی هم تو بازی داشته باشه، می‌تونه “اسب”هاش‌و جفت بندازه (!) و از جفت‌شون استفاده کنه تا فاصله‌ی دیگران‌و با خودش، 2 فرسخ افزایش بده!

* کِی به‌کار می‌آد؟: استاد تأثیرِ دائم دارن و اصولاً همیشه فعّال هستن!

* کارت‌هایی که با وجود “پُل ریگرِت” به‌دردبُخورتر می‌شن: “اسب وحشی” و کارت‌های دور-آبی!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “پُل ریگرِت” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “تهدید!” و “وُلکانیک”!

* کارت‌هایی که بیش‌تر به‌دردِ نبرد با “پُل ریگرِت” می‌خورن: “مُسَلسل”، “سرخ‌پوست‌ها!” و “دوئل”!

* نقش‌هایی که خوراکِ “پُل ریگرِت”اَن: “کلانتر” و “خائن”!

* کاراکترهایی که یَحتَمل بتونن خوب از پسِ “پُل ریگرِت” بَر بیان: “رُز دولَن” و “ویلی کوچیکه”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: بَدَک نیست… به‌شرطی‌که رقیب، تفنگ مُفنگِ دورزَن تو دست‌وبالِ‌ش نباشه!

کیت کارلسون

Kit Carlson

kit carlson

* الهام‌گرفته از: کاراکتر حقیقی “کیت کارسون”، کُلنل خَفنِ آمریکایی…

* ذاتِ کاراکتر: خُنثی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: تو مرحله‌ی اوّلِ نوبتِ‌ش، 3 تا کارتِ بالایی ستونِ کارت‌ها رو چک می‌کنه؛ 2 تاش‌و برای خودش برمی‌داره و سوّمی رو خیلی محترمانه می‌ذاره سرِ جاش (همون‌طور به‌پُشت)!

* کِی به‌کار می‌آد؟: تو مرحله‌ی اوّلِ نوبتِ‌ش دیگه!

* کارت‌هایی که با وجود “کیت کارلسون” به‌دردبُخورتر می‌شن: “دینامیت”، “دوئل”، “وُلکانیک” و کارت‌های کشیدنی!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “کیت کارلسون” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “دینامیت” و “بُشکه”!

* کارت‌هایی که بیش‌تر به‌دردِ نبرد با “کیت کارلسون” می‌خورن: “هُلُفدونی”!

* نقش‌هایی که خوراکِ “کیت کارلسون”اَن: همه‌ی نقش‌ها، کُلُّهُم اَجمَعین!

* کاراکتری که یَحتَمل “عمو کیت” بتونه خوب از پسِ‌ش بَر بیاد: “ژوقدونه”!

* کاراکتری که یَحتَمل بتونه خوب از پسِ “عمو کیت” بَر بیاد: “جِسی جونز”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: مَحشره! می‌تونین کارت‌های بهترو وَردارین واسه خودتون و کارت‌های به‌دردنَخورو بندازین به رقیب!

رُز دولَن

Rose Doolan

rose Doolan

* الهام‌گرفته از: نامشخّص!

* ذاتِ کاراکتر: تهاجُمی!

* جون: 4تا!

* جَنَم و جُربُزه: همیشه‌ی خدا انگار که یه کارت “وسعت دید” داخل بازی داره؛ همه‌ی بازیکن‌ها رو 1 فرسخ نزدیک‌تر می‌بینه! اگه یه کارت “وسعت دید” واقعی هم داخل بازی داشته باشه، می‌تونه از جفتِ‌شون استفاده کنه و بازیکن‌ها رو 2 فرسخ نزدیک‌تر از فاصله‌ی واقعی‌شون ببینه!

* کِی به‌کار می‌آد؟: سرکار خانوم تأثیرِ دائم دارن و اصولاً همیشه فعّال هستن!

* کارت‌هایی که با وجود “رُز دولَن” به‌دردبُخورتر می‌شن: “BANG!”، “وُلکانیک”، “تهدید!” و “وسعت دید”!

* کارت‌هایی که تو نبرد با “رُز دولَن” بُرشِ‌شون کم‌تر می‌شه: “اسب وحشی”!

* نقش‌هایی که خوراکِ “خاله رُزی”اَن: یاغی و معاون کلانتر!

* کاراکتری که یَحتَمل “خاله رُزی” بتونه خوب از پسِ‌ش بَر بیاد: “پُل ریگرِت”!

* ارزشِ‌ش تو نبردهای دونفره: اِی‌ی‌ی… اگه رقیب، یه “اسب وحشی” داشته باشه، به‌درد می‌خوره! وگرنه که بودن و نبودنِ‌ش خیلی توفیری نداره!

برگرفته از وبلاگ “BANG!”

مترجم: کیومرث قنبری آذر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا